Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Teden globalnega učenja v Sloveniji

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2009
»GLOBALNO UČENJE - HRANA ZA NAŠE MOŽGANE!«

14.-22. november 2009

                 

Med 14. in 22. novembrom 2009 bo v Sloveniji že 3. leto potekal evropski Teden globalnega učenja, ki ga koordinirata Sloga, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in Urad za mladino RS. Teden bodo zaznamovali številni dogodki, ki se bodo odvijali po celi Sloveniji, sodelovalo pa bo mnogo organizacij, šol in društev, ki se na raznovrstne načine ukvarjajo s področjem globalnega učenja.

Vabljeni, da se dogodkov udeležite in začinite teden s svojo lokalno hrano!

KAJ JE  TEDEN GLOBALNEGA UČENJA?

Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti.

 KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in uresničevanju Razvojnih ciljev tisočletja. 

GLOBALNO UČENJE ... KAJ PA JE TO?

Živimo v svetu vedno večje soodvisnosti, kjer nobeno od naših dejanj ni brez vpliva. Že zjutraj, ko oblečemo majico, narejeno na Kitajskem in spijemo kavo, obrano v Etiopiji, vstopimo v različne predele sveta ter s tem tudi v družbene odnose in svetovna neravnovesja. Podnebne spremembe, revščina, diskriminacija, socialna neravnovesja, družbena nestrpnost in izključenost  ne poznajo geografskih ovir ali nacionalnih meja. Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam. Globalno učenje zajema ogromno področij, kot na primer: medkulturni dialog, človekove pravice, podnebne spremembe, prehranska varnost, migracije, enakopravnost spolov itd.

ZAKAJ BO TEDEN GLOBALNEGA UČENJA POTEKAL TUDI V SLOVENIJI?

Namen dogodka v Sloveniji je slovenski javnosti predstaviti pomen globalnega učenja za doseganje uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. Slovenske osnovne in srednje šole, mladinski centri, nevladne in ostale organizacije bodo v tem tednu pokazale, kako  lahko vsak izmed nas vpliva na reševanje globalnih problemov, kot so revščina, neenakopravnost, otroško delo, podnebne spremembe, socialna izključenost, trgovina z ljudmi in podobno, za doseganje pravičnejšega razvoja sveta.

Smernice za globalno izobraževanje

Več o Tednu globalnega učenja v Sloveniji: www.tuditi.si, barbara.vodopivec@sloga-platform.org, 01/434 4402, 040/204 464.

Več o Centru Sever Jug in Tednu globalnega učenja v Evropi: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW_en.asp

Več o Slogi: www.sloga-platform.org

Več o Uradu za mladino: www.ursm.gov.si

 

Teden globalnega učenja v Sloveniji - program dogodkov