Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Napoved: Posvet o zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami

19.11.2010, Ljubljana

Policija, Ministrstvo za notranje zadeve, Informacijski urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji, Društvo SOS telefon in Društvo za nenasilno komunikacijo pripravljajo posvet o zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami. Posvet bo potekal v torek, 23. novembra 20010 v veliki predavalnici Policijske akademije v Tacnu pri Ljubljani. Ob 9. uri ga bodo odprli ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, minister za pravosodje Aleš Zalar in varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Tratnik, udeležence bo nagovorila tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

 

***

Prvega julija 2010 je začela veljati Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

Predstavlja prvi mednarodni dokument, ki se loteva vseh oblik spolnega nasilja nad otroki, vključno z zlorabo v družini. Poleg spolne zlorabe, otroške prostitucije in pornografije ter siljenja otrok v pornografske predstave, konvencija obravnava tudi negovanje ter spolni turizem.  

Za Maud de Boer-Buquicchio, namestnico generalnega sekretarja Sveta Evrope, je "spolno nasilje nad otroki zločin proti otroštvu. Njegovo izkoreninjenje bo zahtevalo več kot  besede In obljube. Potrebovali bomo odločna dejanja za preprečevanje, obsodbo In kaznovanje zlorab, za pomoč otrokom, da se zaščitijo in izrazijo ter dobijo možnost, da premagajo travmo. To je potrebno, izvedljivo in nujno.«

Svet Evrope bo skladno s tem 29. novembra 2010 v Rimu začel z ozaveščevalno kampanjo. Njen namen je odpraviti spolne zlorabe nad otroki. Eden glavnih ciljev je opozoriti javnost na obseg spolnih zlorab, ki jih storijo posamezniki, ki jim zaupamo (doma, v šoli ali v okviru prostočasnih aktivnosti). Kampanja prav tako predstavlja priložnost, da se prekine tišina o spolnih zlorabah ter izobrazi otroke in strokovnjake o preprečevanju spolnega nasilja.       

***
 

9.

OTVORITEV

9. 40

 

10'

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual AbuseKonvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem

Kristina Plavšak Krajnc, Informacijski urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji

9.50

 

 

 

Države 1   Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, effective intervention programmes or measures for the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with a view to preventing and minimising the risks of repeated offences of a sexual nature against children.zagotovijo učinkovite programe ali ukrepe za storilce z namenom preprečevanja in zmanjšanja tveganja za ponovitev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nad otroki. Such programmes or measures shall be accessible at any time during the proceedings, inside and outside prison, according to the conditions laid down in internal law. Takšni programi ali ukrepi so na voljo kadar koli med postopkom, v zaporih in zunaj. (15. člen)

Države zagotovijo, da bodo na voljo interventni programi ali ukrepi, ustrezni  razvojnim potrebam otrok, ki so storili spolni napad, vključno otrokom, ki še niso dosegli starosti kazenske odgovornosti, s ciljem odpravljanja njihove spolne oz. vedenjske problematike.  (16. člen)

Dr. Slavko Ziherl, Psihiatrična klinika Ljubljana

10.20

Odmor za kavo

10.50

 

 

 

20'

20'

10'

Države sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe za pomoč žrtvam, tako kratkoročno kot dolgoročno, za telesno in psiho-socialno okrevanje. Measures taken pursuant to this paragraph shall take due account of the child's views, needs and concerns. Sprejeti ukrepi upoštevajo otrokovo mnenje in potrebe. 

Države sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe za zagotovitev terapevtske pomoči in zlasti v nujnih primerih psihološke oskrbo tudi za družinske člane žrtev. (14. člen)

Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo

Dr. Zoran Pavlovič, Svetovalni center za otroke mladostnike in starše

Julija Pelc, Zavod Rakitna

11.45

 

 

 

20'

Države sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe za zagotovitev najboljšega interesa in spoštovanja pravic otrok v kazenskem postopku in z zaščitniškim odnosom do žrtev zagotovi, da kazenski postopek ne poslabša travme otroka. 3   Each Party shall ensure that the investigations and criminal proceedings are treated as priority and carried out without any unjustified delay. Država zagotovi, da se kazenske zadeve obravnavajo prednostno in brez neupravičenih zamud. (30. člen)

Janja Roblek, Okrožno sodišče v Kranju

12.15

 

15'

Države sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da se vsi intervjuji z žrtvami, pa tudi otroki kot pričami, posnamejo in da so posnetki lahko uporabljeni kot dokaz v sodnih postopkih. (35. člen)

Sabina Klaneček, Ministrstvo za pravosodje

12.30

 

 

 

20'

Države omogočijo sodnim oblastem postavitev posebnega predstavnika otroku - žrtvi v kazenskem postopku v primerih, ko je zaradi konflikta interesov ta pravica staršem onemogočena. (31. člen) 

Nina Zidar Klemenčič, odvetnica 1   Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and criminal proceedings are carried out in the best interests and respecting the rights of the child. 2   Each Party shall adopt a protective approach towards victims, ensuring that the investigations and criminal proceedings do not aggravate the trauma experienced by the child and that the criminal justice response is followed by assistance, where appropriate.

13.00

10'

Države sprejmejo zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko člani vladnih ali nevladnih organizacij pomagajo žrtvi in jo podpirajo med kazenskim postopkom. (31. člen)

Mag. Martina Jenkole, Varuh človekovih pravic

13.10

Odmor

13.50

 

30'

Države spodbujajo zasebni sektor, zlasti sektor za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, kot tudi civilno družbo, k sodelovanju pri pripravi in izvajanju politik za preprečevanje spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok in uveljavljanju internih pravil s samoregulacijo. (9. člen)

Gorazd Božič, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - ARNES

15.00

zaključek

Vse novice